Yükleniyor....!!!!!
SQL Ile Logo Tiger Satın Alma Faturaları - Uy Web TasarımSQL Ile Logo Tiger Satın Alma Faturaları

Sql veri tabanı ile logo veritabanından satınalma faturalarının dökümünün sql kodları yer almaktadır.

SQL Ile Logo Tiger Satın Alma Faturaları

Yayın Tarihi : 25.04.2020

Arkadaşlar herkese merhaba,

Logo'da hazırlamış olduğum LOGO TİGER 3 ile SQL raporunu sizler ile paylaşacağım. Detaylı SATINALMA Fatura Raporu için sadece aşağıda bulunan kodlarda XXX olarak yazdığım yerleri silip, kendi firmanızın numarasını yapmanız yeterli olacaktır.

-- Satınalma Faturaları Detaylı DökümSELECT
CONVERT(nvarchar(20), INVOICE.DATE_,104) as Tarih,
--INVOICE.DATE_ AS [Tarih],
CLCARD.CODE as [Cari Kod],
CLCARD.DEFINITION_ as [Cari Ad],
INVOICE.SERIALCODE [Seri No],
INVOICE.FICHENO [Fiş No],
COALESCE(
CASE STLINE.UINFO1
WHEN 0 THEN STLINE.AMOUNT
ELSE STLINE.AMOUNT*STLINE.UINFO2/STLINE.UINFO1
END, STLINE.AMOUNT/1000) [Miktar],
UNT.CODE [Birim],


CASE WHEN STLINE.LINETYPE=4 THEN SRV.CODE ELSE INV.CODE END AS [Malzeme Kod],
CASE WHEN STLINE.LINETYPE=4 THEN SRV.DEFINITION_ ELSE INV.NAME END AS [Malzeme Ad],
CASE WHEN STLINE.LINETYPE=4 THEN '' ELSE INV.STGRPCODE END AS [Malzeme Grup],
CASE WHEN STLINE.LINETYPE=4 THEN SRV.SPECODE ELSE INV.SPECODE END AS [Malzeme Özel Kod],
STLINE.PRICE [Birim Fiyat],
STLINE.VATMATRAH [KDV Matrah],
STLINE.VATAMNT [KDV Tutar],
STLINE.VAT [KDV %],
(CASE 
WHEN INVOICE.TRCODE=1  THEN 'Satınalma Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=2  THEN 'Perakende Satış İade Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=3  THEN 'Toptan Satış İade Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=4  THEN 'Alınan Hizmet Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=5  THEN 'Alınan Proforma Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=6  THEN 'Satınalma İade Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=7  THEN 'Perakende Satış Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=8  THEN 'Toptan Satış Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=9  THEN 'Verilen Hizmet Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=10  THEN 'Verilen Proforma Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=12  THEN 'Alınan Vade Farkı Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=13  THEN 'Satınalma Fiyat Farkı Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=14  THEN 'Satış Fiyat Farkı Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=26  THEN 'Müstahsil Makbuzu' END
) as [Fatura Tipi],
CASE WHEN CLCARD.ISPERSCOMP=1 THEN CLCARD.TCKNO ELSE CLCARD.TAXNR END AS [Cari VNO],
CLCARD.TAXOFFICE as [Cari VDaire],
EMUH.CODE as [Muhasebe Hesap Planı Kod],
EMUH.DEFINITION_ as [Muhasebe Hesap Planı Ad],
RTRIM(INVOICE.GENEXP1+' '+INVOICE.GENEXP2+' '+INVOICE.GENEXP3+' '+INVOICE.GENEXP4) AS [Açıklama]
FROM LG_XXX_01_INVOICE AS INVOICE WITH (NOLOCK)
RIGHT OUTER JOIN LG_XXX_01_STLINE AS STLINE ON INVOICE.LOGICALREF = STLINE.INVOICEREF
RIGHT OUTER JOIN LG_XXX_ITEMS INV ON INV.LOGICALREF=STLINE.STOCKREF
LEFT JOIN LG_XXX_SRVCARD SRV ON SRV.LOGICALREF=STLINE.STOCKREF
RIGHT OUTER JOIN LG_XXX_CLCARD CLCARD ON CLCARD.LOGICALREF=INVOICE.CLIENTREF
LEFT JOIN LG_XXX_EMUHACC EMUH ON EMUH.LOGICALREF=STLINE.ACCOUNTREF
RIGHT OUTER JOIN LG_XXX_UNITSETL UNT ON UNT.UNITSETREF=INV.UNITSETREF AND LINENR=1
WHERE(INVOICE.TRCODE IN(1,4,5,6,12,13,26))
--AND INVOICE.DATE_ >= '2016-01-01 00:00:00.000'
--AND INVOICE.DATE_ <= '2016-12-31 23:59:59.999'
ORDER BY INVOICE.DATE_,
INVOICE.SOURCEINDEX,
INVOICE.FICHENO

Yapılan Yorum Sayısı : 0

Yorum Yaz

diğer yazılarımız

Blog Yazılarımız

LOGO database tablo anlamları

LOGO database tablo anlamları

Yazıyı Oku

Google Chrome Siyah Ekran Çözümü

NEDEN BÖYLE BİR SORUN İLE KARŞILAŞILIR ? Google chorme kullanımı hemen hemen tüm bilgisayarlarda mevcuttur. Google 'nin yaptığı bazı güncellemeler bazen kullanmakta olduğumuz bilgisayar RAM yada Ekran Kartını etkileyebiliyor.

Yazıyı Oku

SQL ile Logo Tiger Satın Alma ve Satış İrsaliye Detaylı Raporu

SQL ile Logo Tiger Satın Alma ve Satış İrsaliye Detaylı Raporu için makalede verilen kodları kullanıp istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Yazıyı Oku