Yükleniyor....!!!!!
SQL ile Logo Tiger Satın Alma ve Satış İrsaliye Detaylı Raporu - Uy Web TasarımSQL ile Logo Tiger Satın Alma ve Satış İrsaliye Detaylı Raporu

SQL ile Logo Tiger Satın Alma ve Satış İrsaliye Detaylı Raporu için makalede verilen kodları kullanıp istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

SQL ile Logo Tiger Satın Alma ve Satış İrsaliye Detaylı Raporu

Yayın Tarihi : 26.04.2020

Merhaba arkadaşlar, bugün SQL ile tiger 3 de satınalma ve satış irsaliyelerinin detaylı raporunun sql 'ni oluşturduk. Umarım bu kodlar işinize yarıyordur. 

DECLARE @Tar1 DATETIME
DECLARE @Tar2 DATETIME

SET @Tar1 ='01.01.2012'
SET @Tar2 ='01.31.2300'

SELECT  
STL.TRCODE, 
(CASE STL.TRCODE  
WHEN 1 THEN '(01) Satınalma İrsaliyesi'   
WHEN 2 THEN '(02) Perakende Satış İade İrsaliyesi'    
WHEN 3 THEN '(03) Toptan Satış İade İrsaliyesi'    
WHEN 4 THEN '(04) Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi'   
WHEN 5 THEN '(05) Konsinye Giriş İrsaliyesi'     
WHEN 13 THEN '(13) Üretimden Giriş Fişi'   
WHEN 14 THEN '(14) Devir Fişi'    
WHEN 50 THEN '(50) Sayım Fazlası Fişi'   

WHEN 15 THEN '(15) Tanımlı Malzeme Giriş Fişi'  
WHEN 16 THEN '(16) Tanımlı Malzeme Giriş Fişi'   
WHEN 17 THEN '(17) Tanımlı Malzeme Giriş Fişi'   
WHEN 18 THEN '(18) Tanımlı Malzeme Giriş Fişi'   
WHEN 19 THEN '(19) Tanımlı Malzeme Giriş Fişi'   

WHEN 30 THEN '(30) Tanımlı Satınalma İrsaliyesi'  
WHEN 31 THEN '(31) Tanımlı Satınalma İrsaliyesi'  
WHEN 32 THEN '(32) Tanımlı Satınalma İrsaliyesi'  
WHEN 33 THEN '(33) Tanımlı Satınalma İrsaliyesi'  
WHEN 34 THEN '(34) Tanımlı Satınalma İrsaliyesi'  

WHEN 6 THEN '(06) Satınalma İade İrsaliyesi'   
WHEN 7 THEN '(07) Perakende Satış İrsaliyesi'  
WHEN 8 THEN '(08) Toptan Satış İrsaliyesi'   
WHEN 9 THEN '(09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi'   
WHEN 11 THEN '(11) Fire Fişi'   
WHEN 12 THEN '(11) Sarf Fişi'   
WHEN 51 THEN '(11) Sayım Eksiği Fişi'   

WHEN 20 THEN '(20) Tanımlı Malzeme Çıkış Fişi'  
WHEN 21 THEN '(21) Tanımlı Malzeme Çıkış Fişi'   
WHEN 22 THEN '(22) Tanımlı Malzeme Çıkış Fişi'   
WHEN 23 THEN '(23) Tanımlı Malzeme Çıkış Fişi'   
WHEN 24 THEN '(24) Tanımlı Malzeme Çıkış Fişi'   

WHEN 35 THEN '(35) Tanımlı Satış İrsaliyesi'  
WHEN 36 THEN '(36) Tanımlı Satış İrsaliyesi'  
WHEN 37 THEN '(37) Tanımlı Satış İrsaliyesi'  
WHEN 38 THEN '(38) Tanımlı Satış İrsaliyesi'  
WHEN 39 THEN '(39) Tanımlı Satış İrsaliyesi'  

ELSE 'ZZ'  END  ) AS FisTuru,
STL.BILLED,

STF.DATE_ AS IrsaliyeTarih,  
STF.FICHENO AS IrsaliyeFisNumarasi,  
STF.DOCODE AS IrsaliyeBelgeNo,  
STF.TRACKNR AS IrsaliyeTakipNo,  
STF.TRADINGGRP AS IrsaliyeTIG,  
(CASE WHEN STL.STATUS=0 THEN 'Gerçek' ELSE CASE WHEN STL.STATUS=1 THEN 'Öneri' ELSE '' END END) AS Durumu,  
(CASE WHEN STL.BILLED=1 THEN 'Evet' ELSE CASE WHEN STL.BILLED=0 THEN 'Hayır' ELSE '' END END) AS Faturalandirilmis,
INV.DATE_ AS FaturaTarih,  
INV.SERIALCODE AS FaturaSeriNo,  
INV.FICHENO AS FaturaFisNo,  
INV.DOCODE AS FaturaBelgeNo,  
(CASE WHEN INV.ACCOUNTED=1 THEN 'Evet' ELSE CASE WHEN INV.ACCOUNTED=0 THEN 'Hayır' ELSE '' END END) AS FaturaMuhasebelestirilmis,
(CASE WHEN (INV.ACCOUNTED=1 AND INV.ACCFICHEREF=0) THEN 'Evet' ELSE CASE WHEN (INV.ACCOUNTED=1 AND INV.ACCFICHEREF<>0) THEN 'Hayır' ELSE '' END END) AS MuhasebeFisiSorunlu,

EMF.FICHENO AS MuhasebeFisNo,  
EMF.DOCODE AS MuhasebeBelgeNo,  
EMF.JOURNALNO AS MuhasebeYevmiyeMaddeNo,  
EMF.GENEXP1 AS MuhasebeFisiAciklama1,  
EMF.GENEXP2 AS MuhasebeFisiAciklama2,  
EMF.GENEXP3 AS MuhasebeFisiAciklama3,  
EMF.GENEXP4 AS MuhasebeFisiAciklama4,  
EMFL.KEBIRCODE AS MuhasebeFisSatiriKebirKod,  
EMFL.ACCOUNTCODE AS MuhasebeFisSatiriHesapKod,  

CLC.CODE AS CHKodu,  
CLC.DEFINITION_ AS CHUnvani,  
(SELECT CODE+'-'+DESCR FROM LG_300_MARK WHERE LOGICALREF=ITM.MARKREF) AS MalzemeMarka,  
ITM.STGRPCODE AS MalzemeGrubu,  
ITM.SPECODE AS MalzemeOzelKod1,  
ITM.SPECODE2 AS MalzemeOzelKod2,  
ITM.SPECODE3 AS MalzemeOzelKod3,  
ITM.SPECODE4 AS MalzemeOzelKod4,  
ITM.SPECODE5 AS MalzemeOzelKod5,  
STL.STOCKREF AS MalzemeID,  
ITM.CODE AS MalzemeKodu,  
ITM.NAME AS MalzemeAdi, 
STL.LINEEXP AS SatirAciklamasi,   
(SELECT CODE+'-'+DEFINITION_ FROM LG_SLSMAN WHERE FIRMNR=300 AND ACTIVE=0 AND LOGICALREF=STL.SALESMANREF) AS SatisElemani,  
(SELECT RIGHT(REPLICATE('0',3) + CONVERT(varchar(3),NR),3)+', '+NAME FROM L_CAPIWHOUSE CP WITH(NOLOCK) WHERE CP.FIRMNR=300 AND CP.NR=STL.SOURCEINDEX) AS SatirAmbar,
ROUND(ISNULL((CASE WHEN STL.IOCODE IN (1,2,3,4) THEN STL.AMOUNT ELSE CONVERT(float,0) END),0),5) AS Miktar,   
STL.UINFO1 AS Carpan1,  
STL.UINFO2 AS Carpan2,  
(SELECT CODE FROM LG_300_UNITSETL WHERE LOGICALREF=STL.UOMREF) AS AnaBirimi,    

ROUND(ISNULL((CASE WHEN STL.AMOUNT<>0 THEN (CASE WHEN STL.IOCODE IN (1,2,3,4) THEN STL.TOTAL/STL.AMOUNT ELSE CONVERT(float,0) END) ELSE CONVERT(float,0) END),0),5) AS BrutBirimFiyat,  
ROUND(ISNULL((CASE WHEN STL.IOCODE IN (1,2,3,4) THEN STL.TOTAL ELSE CONVERT(float,0) END),0),2) AS BrutSatirTutar,  
ROUND(ISNULL((CASE WHEN STL.IOCODE IN (1,2,3,4) THEN STL.DISTDISC ELSE CONVERT(float,0) END),0),2) AS IndirimTutar,  
ROUND(ISNULL((CASE WHEN STL.AMOUNT<>0 THEN (CASE WHEN STL.IOCODE IN (1,2,3,4) THEN STL.VATMATRAH/STL.AMOUNT ELSE CONVERT(float,0) END) ELSE CONVERT(float,0) END),0),5) AS NetBirimFiyat,  
ROUND(ISNULL((CASE WHEN STL.IOCODE IN (1,2,3,4) THEN STL.VATMATRAH ELSE CONVERT(float,0) END),0),2) AS SatirTutar,  
STL.VAT AS SatirKdvOrani,  
ROUND(ISNULL(STL.VATAMNT,0),2) AS SatirKDVToplam,  
ROUND(ISNULL(STL.VATAMNT + STL.VATMATRAH,0),2) AS SatirNetTutar   
FROM LG_300_01_STLINE STL WITH(NOLOCK)   
INNER JOIN LG_300_ITEMS ITM WITH(NOLOCK) ON ITM.LOGICALREF=STL.STOCKREF    
INNER JOIN LG_300_CLCARD CLC WITH(NOLOCK) ON CLC.LOGICALREF=STL.CLIENTREF 
LEFT OUTER JOIN LG_300_01_STFICHE STF ON STF.LOGICALREF=STL.STFICHEREF  
LEFT OUTER JOIN LG_300_01_INVOICE INV ON INV.LOGICALREF=STL.INVOICEREF  
LEFT OUTER JOIN LG_300_01_EMFICHE EMF ON INV.ACCFICHEREF=EMF.LOGICALREF  
INNER JOIN LG_300_01_EMFLINE EMFL ON EMF.LOGICALREF=EMFL.ACCFICHEREF  

WHERE  
STL.TRCODE IN (1,2,3,4,5,13,14,15,16,17,18,19,30,31,32,33,34,50,6,7,8,9,11,12,20,21,22,23,24,35,36,37,38,39,51)  
AND STL.BILLED IN (0,1)  
AND STL.LINETYPE=0   
AND STL.LPRODSTAT=0   
AND STL.CANCELLED=0   
AND STL.DATE_ BETWEEN @Tar1 AND @Tar2  
ORDER BY STL.DATE_

Yapılan Yorum Sayısı : 0

Yorum Yaz

diğer yazılarımız

Blog Yazılarımız

Whatsapp Web Nasıl Kullanılır ?

Son zamanlarda çok sıkça kullanılan Whatsapp Web 'e ilgi gün geçtikçe artmaya devam ederken, sizlere bu yazımızda Whatsapp Web'i nasıl kullanabileceğinizi resimli olarak anlatacağım.

Yazıyı Oku

SQL ile Logo Tiger Satın Alma ve Satış İrsaliye Detaylı Raporu

SQL ile Logo Tiger Satın Alma ve Satış İrsaliye Detaylı Raporu için makalede verilen kodları kullanıp istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Yazıyı Oku

SQL Ile Logo Tiger Satın Alma Faturaları

Sql veri tabanı ile logo veritabanından satınalma faturalarının dökümünün sql kodları yer almaktadır.

Yazıyı Oku